AktualnościWystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że poszukuje wykonawcy usługi doradcy zawodowego polegającej na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika Diagnozy potrzeb zawodowych jako pierwszego elementu wsparcia w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Usługa wykonana będzie w ramach Projektu „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Ewa Nowak

Pobierz:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie-kontrahenta-projektu
  3. Rozeznanie rynku