Instytucjonalna piecza zastępcza

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Instytucjonalna piecza zastępcza prowadzona jest w formie placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Placówkę opiekuńczo – wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej  następuje na podstawie orzeczenia sądu. Dziecko może być  też umieszczone w przypadku, gdy  zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza spełnia wiele funkcji:

 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku o ile taka osoba jest przydzielona rodzinie;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 1. Dom Dziecka, ul. Sikorskiego 19, 23-210 Kraśnik, tel. 081 825-69-80– placówka całodobowa typu socjalizacyjnego, posiadająca  26 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w wieku od 10 roku życia do ukończenia  25 lat. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce, w roku 2018 wynoszą 4.632,43 złotych. Organem prowadzącym jest powiat kraśnicki.
 2. Rodzinny Dom Dziecka, ul. Spółdzielcza 8/56, 23-200 Kraśnik, tel.081 825-27-78 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, umożliwia wspólne wychowanie i opiekę rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce, w roku 2018 wynoszą 3.285,23 złotych. Organem prowadzącym jest  powiat kraśnicki.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku na zlecenie powiatu kraśnickiego prowadzi 14 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zapewniając obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną tych placówek.

 1. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS I, ul. Gmeinera 8/1 , 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 2. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS II, ul. Gmeinera 8/2, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 3. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS III, ul. Gmeinera 8/3, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22  – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 4. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS IV, ul. Gmeinera 8/4, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 5. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS V, ul. Gmeinera 8/5, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22  – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 6. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS VI, ul. Gmeinera 8/6, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 7. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS VII, ul. Gmeinera 8/7, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 8. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS VIII, ul. Gmeinera 8/8, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 9. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS IX, ul. Gmeinera 8/9, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 10. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS X, ul. Gmeinera 8/10, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych
 11. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS XI, ul. Gmeinera 8/11, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 12. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS XII, ul. Gmeinera 8/12, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 13. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS XIII, ul. Gmeinera 8/13, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22  – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 14. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Rodzina SOS XIV, ul. Gmeinera 8/14, 23-204 Kraśnik, tel. 081 826-86-22 – placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.
 15. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, SOS na zlecenie powiatu kraśnickiego prowadzi Młodzieżową Wspólnota Mieszkaniowa SOS, ul. Piaskowa 30/6, 23-200 Kraśnik, tel. 882133382 – placówka całodobowa typu socjalizacyjnego. Posiada  14 miejsc statutowych. Przebywa w niej młodzież, która ukończyła 16 lat. Placówka kontynuuje pracę i założenia wychowawcze przyjęte w Wioskach Dziecięcych SOS. Podejmuje działania zmierzające do całkowitego  usamodzielnienia wychowanków oraz ich integracji w społeczeństwie. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2018 wynoszą 3000,00 złotych.

Łączna liczba miejsc w placówkach opiekuńczo –wychowawczych wynosi 160.