Aktywny Samorząd

AKTYWNY SAMORZĄD

Informujemy, że z dniem 1 marca 2024 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i Moduł II.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej  (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

Terminy składania wniosków:

– od 1 marca do 31 marca 2024 roku- Moduł II (semestr letni)

– od 1 marca do 31 marca 2024 roku- Moduł I

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych zadań  oraz dokumenty do pobrania:

2