AS – Moduł I

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ I

Informujemy, że z dniem 1 marca 2024 roku rozpoczynamy nabór wniosków  w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i Moduł II.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

Terminy składania wniosków:

– od 1 marca do 31 marca 2024 roku- Moduł II (semestr letni)

– od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku- Moduł I

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych zadań oraz dokumenty do pobrania:

Moduł I

Obszar A – Zadanie 1

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

 

Moduł I

Obszar A – Zadanie 2,3

– opis zadania A2

– opis zadania A3

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników A2

– wzory potrzebnych załączników A3

 

Moduł I

Obszar A – Zadanie 4

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

 

Moduł I

Obszar B – Zadanie 1,3,4

– opis zadania B1

– opis zadania B3

– opis zadania B4

– lista potrzebnych załączników B1

– lista potrzebnych załączników B3

– lista potrzebnych załączników B4

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników – B1

– wzory potrzebnych załączników – B3

– wzory potrzebnych załączników – B4

 

Moduł I

Obszar B – Zadanie 2

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

Moduł I

Obszar B – Zadanie 5

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

Moduł I

Obszar C – Zadanie 1

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

Moduł I

Obszar C – Zadanie 2

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

Moduł I

Obszar C – Zadanie 3

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

 

Moduł I

Obszar C – Zadanie 4

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

 

Moduł I

Obszar C – Zadanie 5

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

 

Moduł I

Obszar D

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników