AS – Moduł I

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ I

Informujemy, że z dniem 1 marca 2020 roku rozpoczynamy nabór wniosków  w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i Moduł II.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

Terminy składania wniosków:

– od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku- Moduł I

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych zadań oraz dokumenty do pobrania:

Obszar A- Zadanie 1


Obszar A- Zadanie 2,3

Obszar A- Zadanie 4

 Obszar B- Zadanie 1,3,4

Obszar B- Zadanie 2

Obszar B Zadanie 5

Obszar C- Zadanie 1

Obszar C- Zadanie 2

Obszar C- Zadanie 3

Obszar C- Zadanie 4

Obszar C- Zadanie 5

Obszar D