Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kraśniku

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kraśniku, ul. J. Słowackiego 7, pok. 6

Celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku jest  udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać wszystkie osoby zamieszkujące  na terenie w powiatu kraśnickiego, które przeżyły zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia, których trudne sytuacje przerastają, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.

Dbamy, aby nasza pomoc była profesjonalna, bezpłatna, krótkoterminowa, dyskretna.

Nie obowiązują żadne skierowania.

Można tutaj uzyskać specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne oraz rodzinne świadczone przez:

– psychologa,

– pedagoga,

 -prawnika,

 -pracownika socjalnego,

poprzez:

       – konsultacje telefoniczne,

       – kontakt osobisty z wybranym specjalistą (psycholog, pedagog, prawnik,

         pracownik  socjalny)

       – poradnictwo psychologiczne,

       – współpracę z różnymi służbami publicznymi i innymi instytucjami,

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kraśniku czynny jest

Poniedziałek  w godz.   7.30 -15.30

Wtorek             w godz.  7.30 – 16.00

Środa                w godz.   7.30 -15.30

Czwartek         w godz.   10.00 -18.00

Piątek               w godz.   10.00 -17.30

   

  Psycholog udziela wparcia w

Poradnictwo psychologiczne i rodzinne :

Poniedziałek  17.00-19.00

Wtorek ( I i II tydzień miesiąca)  16.00-19.00

Wtorek ( III i IV tydzień miesiąca) 16.00-18.00

Środa ( I i III tydzień miesiąca) 7.45-11.05, 13.00-18.00

Środa ( IV tydzień miesiąca) 7.45-11.05

Czwartek ( I i II tydzień miesiąca) 16.30-19.30

Piątek ( I i II tydzień miesiąca) 17.00-19.00

Prawnik udziela wparcia w

Wtorek            w godz.   16.00  -18.00  (II i IV w miesiącu)

Pracownik socjalny i pedagog udziela wparcia w godzinach pracy Ośrodka 

Zapisy do w/w specjalistów jak i dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel 665-943-069 lub na adres e-mail: oik@pcpr.krasnik.pl oraz osobiście w Ośrodku


LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM TEL. +48 222 309 900


BAZY TELEADRESOWE

  1. Baza organizacji pozarządowych – 6.02.2023
  2. Jednostki zapewniające schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – 31.01.2023
  3. Ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych województwa lubelskiego_wykaz_3.03.2023
  4. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 31.01.2023
  5. Punkty konsultacyjne – poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą
  6. Wykaz domów dla samotnych matek
  7. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej – 31.01.2023
  8. Zespoły interdyscyplinarne – baza teleadresowa – 31.01. 2023