AktualnościWystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADANIA „INDYWIDUALNE WSPARCIE PRAWNE”

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADANIA „INDYWIDUALNE WSPARCIE PRAWNE"

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku o udzielenie zamówienia na realizację usługi prawnika w ramach Indywidualnego wsparcia prawnego dla uczestników projektu konkursowego „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie, wypłynęły oferty od następujących oferentów:

  1. CIOCH & PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych,
    Narutowicza 71/12, 20-019 Lublin
  1. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Sieńko
    Babin 195, 24-200 Bełżyce

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, zespół projektowy dokonał wyboru wykonawcy , którym została:

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Sieńko

Babin 195, 24-200 Bełżyce

 

Uzasadnienie: Oferent złożył najniższą cenę.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Ewa Nowak