Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAŚNIKU

kontakt
081 826 18 64

ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik

e-mail: pcpr@pcpr.krasnik.pl

NIP: 715-157-86-92

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KRAŚNIKU

kontakt
81 458 78 64

ul. Szpitalna 4, 23-204 Kraśnik

e-mail: pzoon@pcpr.krasnik.pl

NIP: 715-157-86-92

Godziny pracy instytucji:
poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 16.00
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.00