AS – Moduł II

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II

Informujemy, że z dniem 14 września 2020 roku rozpoczynamy nabór wniosków  w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł II.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

– od 14 września do 10 października 2020 roku- Moduł II (semestr zimowy)

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych zadań oraz dokumenty do pobrania: