AS – Moduł II

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II

Informujemy, że z dniem 1 marca 2021 roku rozpoczynamy nabór wniosków  w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i Moduł II.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej  (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

Terminy składania wniosków:

– od 1 marca do 31 marca 2021 roku- Moduł II (semestr letni)

– od 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku- Moduł I

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych zadań  oraz dokumenty do pobrania:

Moduł II

– opis zadania

– lista potrzebnych załączników

– wniosek

– wzory potrzebnych załączników

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Modułu II programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w siedzibie

PCPR w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, pokój 21

lub telefonicznie: 81 825 58 80 wew. 23