AktualnościWystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje,
 że poszukuje lekarza medycyny pracy w celu realizacji zadnia pod  nawą „Badania lekarskie przed stażami” dla 23 uczestników projektu pt. “Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim” nr projektu : RPLU.11.01.00-06-0009/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie, oferty na realizację zadania złożyły następujące podmioty.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku

  1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – oświadczenie kontrahenta
  3. Zapytanie badania lekarskie