SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W SPRAWIE ZMIAN W ROCZNYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W SPRAWIE ZMIAN W ROCZNYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 42-149/2019 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 18 lipca 2019 r. zostają skierowane do konsultacji zmiany w „Rocznym programie współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Bezpośrednie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godzinie 11:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kraśnickiego.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

mgr Iwona Rachoń

DO POBRANIA