AktualnościOPIEKA WYTCHNIENIOWA

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje,  że powiat kraśnicki przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019Moduł III,  współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

I. Idea programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a)     dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b)     osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w następujących formach  opieki wytchnieniowej:

  •  specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
  •  specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
  •  wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
  •  wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
  •  wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

II. Sposób realizacji

W roku 2019 wsparciem objętych zostanie 20 osób, członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)      dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji dla którego wynik badania na podstawie karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wyniesie od 0 do 40 punktów ( 10 osób);

2)      osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla której wynik badania na podstawie karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wyniesie od 0 do 40 punktów (10 osób).

Dla świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie:

  • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
  • specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
  • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
  •  wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
  • wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

 ustala się ogółem limit 20 godzin wsparcia dla jednego członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/ osobą niepełnosprawną.

Forma usługi oraz liczba godzin wsparcia zostanie przyznana na podstawie oceny  indywidualnych potrzeb zgłaszanych we wniosku przez członków rodziny/ opiekunów.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Modułu III odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

III.  Informacje ogólne

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 12 sierpnia 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 6, w pokoju nr 21.

Informacje na temat Programu udzielane są  pod nr telefonu 81 825 58 80, wew. 23

DO POBRANIA