Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Od 2006 roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
Dla podkreślenia społecznego znaczenia rodzicielstwa zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku od wielu lat organizuje z tej okazji „Festyn rodzinny”. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 roku i miało charakter powiatowego spotkania rodzin zastępczych, przyjaciół rodzin, władz samorządowych i przedstawicieli instytucji, które w powiecie kraśnickim współdziałają ze sobą na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. W powiecie kraśnickim rodzinna piecza zastępcza realizowana jest w wielu formach. Funkcjonują rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka. Był to zatem właściwy moment, aby bliżej poznać osoby pełniące obowiązki rodziny zastępczej, nawiązać nowe znajomości, zaprzyjaźnić się i wspólnie spędzić czas.  

Otwarcia festynu dokonała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, pani Iwona Rachoń. W swoim wystąpieniu nawiązała do idei rodzicielstwa zastępczego podkreślając, że nie każde dziecko ma szansę aby wychowywać się w kochającej rodzinie, w której znajduje oparcie i warunki dla własnego rozwoju. Różne przeciwności losu sprawiają, że dzieci muszą rozstać się na jakiś czas z własną matką i ojcem, a wtedy znajdują swój dom w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Dyrektor zaznaczyła, że pełnienie roli rodziny zastępczej jest powołaniem, a w powiecie kraśnickim wciąż poszukiwane są osoby chętne zawodowo pomagać dzieciom skrzywdzonym przez los. Dlatego festyn rodzinny jest też nowoczesną formą promocji w środowisku lokalnym rodzinnej pieczy zastępczej, aby pomóc dokonać życiowego wyboru osobom zainteresowanym podjęciem pracy jako zawodowa rodzina zastępcza.

Po otwarciu festynu nadszedł czas przekazania rodzicom zastępczym okolicznościowych podziękowań od władz Powiatu Kraśnickiego. Gorące słowa podziękowania przekazał rodzinom zastępczym Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Rolla, który podziękował za okazywaną dzieciom miłość, czułość, troskliwość ale i za stawiane dzieciom wymagania i Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Pan dr hab. Jarosław Czerw.

Wysokie znaczenie naszego wydarzenia podkreślone zostało obecnością licznych gości festynu. Okolicznościowy list Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego odczytała dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pani Małgorzata Romanko. Pan Marszałek podziękował rodzicom zastępczym za godne naśladowania zaangażowanie emocjonalne w realizację przyjętych obowiązków i otwarte serca dla dzieci, którym zabrakło ciepła domowego ogniska.

Słowa podziękowania skierował do rodzin zastępczych Zastępca Burmistrza Miasta Kraśnik Pan Piotr Janczarek oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Albin Mazurek reprezentujący na festynie Wojewodę Lubelskiego.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście złożyli rodzicom zastępczym podziękowania za ich codzienną opiekę i za inne liczne obowiązki wypełniane przez 24 godziny na dobę. Życzyli dobrego zdrowia i wielu sił, gdyż opieka rodzica zastępczego wymaga poświęcenia, zaangażowania, otwartości w niesieniu pomocy. Podkreślano znaczenie szczęśliwej rodziny i potrzebę podejmowania na szczeblu lokalnym działań na rzecz wzmocnienia i akceptacji wartości rodzinnych. Zaakcentowano potrzebę dalszego podejmowania działań wspierających wzajemnie rodziny zastępcze i rodziny biologiczne.

Po części oficjalnej nastał czas beztroskiej zabawy i rodzinnych rozmów. Klimat radosnego show udzielił się zarówno dzieciom jak i dorosłym. Wszystko to za sprawą koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy dwoili się i troili, by przygotować dzieciom takie atrakcje jak występy zespołu akrobatycznego „Amino” z Annopola, pokazy formacji tanecznej „Fantan junior” przygotowane przez Panią Barbarę Jaworską-Mazur oraz malowanie twarzy. Nie zawiódł zespół „The Clown Circus Show Ruphert and Rico”, który przyjechał  do Kraśnika ze specjalnie przygotowanym programem estradowym dla dzieci. A wszystko to działo się w piknikowych klimacie – smacznej grochówki ugotowanej według wojskowego przepisu, kiełbasek przyrządzanych na grillu, cukrowej waty, popcornu i wielu rozmaitych słodkości serwowanych pod różnymi postaciami.

Pełnego efektu gorącej zabawy dopełniła upalna pogoda, z którą dzielnie sobie radzili kraśniccy strażacy, chłodząc uczestników festynu deszczem padającym ze strażackich sikawek.

Dużego wsparcia finansowego i rzeczowego organizatorom festynu udzielili kraśniccy przedsiębiorcy i instytucje, przekazując na ten cel środki finansowe oraz darowizny rzeczowe. Wszystkim serdecznie i bardzo gorąco dziękujemy. Listę sponsorów i darczyńców prezentujemy w ramach osobnej informacji w załączniku.