AktualnościWystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADANIA „DORADCA ZAWODOWY”

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADANIA "DORADCA ZAWODOWY"

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku o udzielenie zamówienia na realizację usługi doradcy zawodowego polegającej na przeprowadzeniu Diagnozy potrzeb zawodowych w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla uczestników projektu konkursowego „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie, wypłynęły oferty od następujących oferentów:

  1. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Powstańców Śl. 28/2, 45-087 Opole
  2. DC Konsulting Dariusz Cegliński , Al. Kraśnicka 109, 20-718 Lublin
  3. GRUPA CSW DELTA sp. z.o.o., ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów
  4. Marcin Łopaciuk, ul. Rakowiecka 6/20, 08-110 Siedlce
  5. Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
  6. Magdalena Baran, ul. Zielińskiego 6/17, 23-204 Kraśnik
  7. Iwona Łukasik, ul. Śliska 13, 23-200 Kraśnik

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, zespół projektowy dokonał wyboru wykonawcy , którym została:

  1. Magdalena Baran, ul. Zielińskiego 6/17, 23-204 Kraśnik
  2. Iwona Łukasik, ul. Śliska 13, 23-200 Kraśnik

 

Uzasadnienie: Oferenci złożyli najniższą cenę.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Ewa Nowak