Aktualności

Informacja o możliwości skorzystania z usług Specjalistycznego Centrum SOS w Kraśniku

Informacja o możliwości skorzystania z usług Specjalistycznego Centrum SOS w Kraśniku

W związku z umową o współpracy z dnia 14.04.2021r. pomiędzy Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce reprezentowanym przez Pana Dariusza Krysiaka – Dyrektora Programu SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku, a Powiatem Kraśnickim reprezentowanym przez Pana Andrzeja Rollę – Starostę Kraśnickiego oraz Pana Andrzeja Cieślę – Wicestarostę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje o możliwości skorzystania z usług Specjalistycznego Centrum SOS dla rodzinnej pieczy zastępczej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i 2 w Kraśniku oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku.

Umowa obejmuje organizację szkoleń specjalistycznych dla pracowników PCPR, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej, pracowników OPS i rodzin zastępczych, organizację konsultacji zapobiegających wypaleniu zawodowego dla koordynatorów pieczy zastępczej, możliwość konsultacji psychologicznych dla dorosłych i dla dzieci z pieczy zastępczej z terenu powiatu, diagnoza specjalistyczna dla dzieci i młodzieży z pieczy z terenu powiatu kraśnickiego. Oddziaływania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z pieczy
z terenu powiatu kraśnickiego. Możliwość konsultacji psychiatrycznej dla dzieci z pieczy zastępczej
z terenu powiatu kraśnickiego. Umowa obejmuje następujące usługi:

 • Diagnozę oraz pomoc w dostępie do specjalistów,
 • Terapia SI,
 • Zajęcia prowadzone metodą M.Montessori,
 • TRE®,
 • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata,
 • Psychoterapia,
 • Terapia logopedyczna,
 • Superwizja,
 • Edukacja szkoleniowa i rzecznictwo.

Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Sosnówka tel. 81 826 18 64 wew.12

Druki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia
 2. RODO, klauzula i zgoda
 3. Załącznik nr 1 do regulaminu korzystania z CS – oświadczenie
 4. Zasady przyjęcia na wizyty specjalistyczne w CS