AktualnościOPIEKA WYTCHNIENIOWA

Informacja o naborze do programu „Opieka wytchnieniowa”

Informacja o naborze do programu "Opieka wytchnieniowa"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje,  że powiat kraśnicki przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Idea programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w następujących formach opieki wytchnieniowej:

  • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
  • specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
  • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
  • wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
  • wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

Sposób realizacji

W roku 2021 wsparciem objętych zostanie łącznie 10 osób – członków rodziny/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których ustalono limit 20 godzin wsparcia.

Forma usługi oraz liczba godzin przeznaczona na poszczególne formy wsparcia zostanie przyznana na podstawie oceny indywidualnych potrzeb wynikających z kart zgłoszeń wypełnianych przez członków rodziny/ opiekunów.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywać się będzie  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wartość dofinansowania: 16.320,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 16.320,00 zł

Kompletne karty zgłoszeń wraz z załącznikami należy składać od 24 maja 2021r.  do 18 czerwca 2021r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 6. 

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji na temat Programu wśród mieszkańców, którzy mogliby zostać objęci specjalistycznym wsparciem w 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat Programu udzielane są  pod nr telefonu 81 825 58 80, wew. 23

 

Dokumenty do pobrania: