Informacja dla organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu kraśnickiego

Informacja dla organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu kraśnickiego

Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 6 września 2019 r. Poz. 4933 zostało zamieszczone ogłoszenie Starosty Kraśnickiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

            W przypadku pozytywnej reakcji na ogłoszenie Pana Starosty prosimy o terminowe złożenie pisemnego zgłoszenia, o którym jest mowa w ogłoszeniu wraz z następującymi załącznikami (do pobrania)

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku

mgr Iwona Rachoń

DO POBRANIA