Aktualności

Fundacja Poland Business Run poszukuje osób po amputacjach lub z innymi dysfunkcjami narządów ruchu, którym może zaoferować wsparcie w ponownym „stanięciu na nogi”.

Fundacja Poland Business Run poszukuje osób po amputacjach lub z innymi dysfunkcjami narządów ruchu, którym może zaoferować wsparcie w ponownym "stanięciu na nogi".

Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Jego wysokość wynosi maksymalnie 50 tys. zł w przypadku dofinansowania protez lub sprzętu rehabilitacyjnego. Maksymalna kwota wsparcia w przypadku rehabilitacji, konsultacji medycznych oraz pomocy psychologicznej wynosi natomiast 5 tys. zł.

Jak skorzystać z pomocy? 

  1. Należy wypełnić formularz i skompletować wymagane dokumenty: 

  • wydrukowany, wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek pomocowy,

  • kopię pełnomocnictwa (w przypadku kiedy o pomoc wnioskuje pełnomocnik),

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

  • kopię dokumentacji medycznej,

  • specyfikację protezy w przypadku starania się o dofinansowanie 

  • kosztorys lub fakturę proforma sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, protezy, rehabilitacji,

  • decyzję o przyznaniu dofinansowania lub jego braku z NFZ, MOPS/PCPR, PFRON.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres Fundacji (Fundacja Poland Business Run, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków) 

Wniosek, regulamin i więcej szczegółów znajdują na stronie Fundacji w zakładce Jak zostać beneficjentem

Prosimy o przekazanie informacji osobom, które potrzebują dofinansowania, będących pod opieką Państwa ośrodka.

Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiadają specjaliści z Działu Wsparcia dostępni od wtorku do piątku w godz. 11.00-15.00 pod numerem tel. 504 458 979 lub pod adresem k.kaniewska@polandbusinessrun.pl.