AktualnościWystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADNIA „INDYWIDUALNE WSPARCIE POŚREDNIKA PRACY”

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADNIA „INDYWIDUALNE WSPARCIE POŚREDNIKA PRACY”

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku o udzielenie zamówienia na realizację usługi pośrednik pracy polegającej na przeprowadzeniu „Indywidualnego wsparcia pośrednika pracy”dla 12 uczestników projektu konkursowego „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie, wypłynęły oferty od następujących oferentów:

1.Iwona Łukasik, ul. Śliska 13, 23-200 Kraśnik

2.Anna Katarzyna Taradyś, ul. Gołębia 8,23-310 Modliborzyce

3.Paulina Stefaniak, ul. Willowa 47A,  23-200 Kraśnik

 

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, zespół projektowy dokonał wyboru wykonawcy , którym została:

 

  1. Iwona Łukasik, ul. Śliska 13, 23-200 Kraśnik
  2. Anna Katarzyna Taradyś, ul. Gołębia 8, 23-310 Modliborzyce
  3. Paulina Stefaniak, ul. Willowa 47A, 23-200 Kraśnik

 

Uzasadnienie: Oferenci złożyli najkorzystniejszą cenę.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  

Katarzyna Wójtowicz