Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursach organizowanych przez powiat kraśnicki

Zaproszenie do udziału w konkursach organizowanych przez powiat kraśnicki

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku zaprasza dzieci z placówek przedszkolnych z terenu powiatu kraśnickiego do udziału w konkursach ekologiczno-plastycznych: EKO-Zwierzątko oraz EKO-Moda. 

Celem konkursów jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, rozbudzenie chęci dbania o środowisko poprzez wtórne wykorzystanie surowców, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie wrażliwości przyrodniczej i estetycznej, zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania – recykling, rozbudzanie wyobraźni i fantazji, rozwijanie zdolności manualnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otoczenie.

Przedmiotem konkursu jest zbiorowa praca ekologiczno-plastyczna przedstawiająca Eko-zwierzątko wykonana przez grupę dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych. Praca ekologiczno-plastyczna „Eko-zwierzątko” wykonana przez dzieci z placówek przedszkolnych zebranych surowców wtórnych tj.: torebek foliowych, makulatury, puszek, kapsli, zakrętek, plastykowych butelek, kartonów po mleku, soku oraz elementów drewnianych i innych odpadów. Dopuszcza się jedynie wykorzystanie takich materiałów, które będą trwale złączone z pracą i nie ulegną oderwaniu podczas przemieszczania i transportu pracy.

Prace konkursowe należy składać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku (Al. Niepodległości 20, pokój 211), od poniedziału do piątku w godzinach urzędowych (tel. kontaktowy: 81 826 17 83).

Termin złożenia prac mija 4.10.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-krasnicki/konkursy-ekologiczno-plastyczne-dla-dzieci-z-powiatu-krasnickiego

Do pobrania: