Aktualności

Powiatowy Konkurs- Każdy Chwat Sprząta Świat pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”

Powiatowy Konkurs- Każdy Chwat Sprząta Świat pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie – Każdy Chwat Sprząta Świat pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”.

Celem konkursu jest kontynuowanie i potęgowanie idei międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata”, kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kreowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży wobec środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu i degradacji środowiska, podejmowanie inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez włączanie samorządów lokalnych, rodziców, nauczycieli i uczniów do wspólnego podejmowania przedsięwzięć.

Adresatami konkursu są szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze z terenu powiatu kraśnickiego.

Konkurs polega na wzięciu udziału w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2022” oraz udokumentowaniu działań w formie do 10 zdjęć ukazujących liczbę uczestników i ilość zebranych odpadów (liczbę worków) i ich przesłanie w formie elektronicznej na adres: srodowisko@powiatkrasnicki.pl

16–18 września 2022 r. (nie później niż do 30.09.2022 r.) – wzięcie udziału w akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2022”; do 4 października 2022 r. – przesyłanie zdjęć do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku (Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pok. 211) na adres e-mail: srodowisko@powiatkrasnicki.pl.

Szczegóły: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-krasnicki/powiatowy-konkursu-kazdy-chwat-sprzata-swiat-pod-haslem-wszystkie-smieci-sa-nasze

Do pobrania:

1.Regulamin konkursu Kazdy Chwat 2022

2. Załącznik Nr 1 Karta informacyjna- „KAŻDY CHWAT SPRZĄTA ŚWIAT”

3.Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego do Regulaminu