AktualnościPowiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

WYBORY PREZYDIUM POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KRAŚNIKU

WYBORY PREZYDIUM POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KRAŚNIKU

W związku §2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych zostały przeprowadzone wybory prezydium Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku. Prezydium powiatowej rady jest wybierane na okres jednego roku, zwykłą większością głosów.

Wybory zostały przeprowadzone w dniu 2 listopada 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.  W wyborach wzięło udział 4 członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

            Po przeprowadzonych wyborach skład prezydium Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozostał bez zmian i przestawia się w następujący sposób:

  1. Pani Iwona Rachoń – przewodnicząca, Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Kraśniku.
  2. Pani Alicja Morawska – wiceprzewodnicząca, Polski Związek Emerytów,
     Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku.
  3. Pani Sylwia Ewa Chęć –  sekretarz, Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie.

            Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu prezydium Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz życzmy całej powiatowej radzie owocnej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.