Aktualności

Spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu „Polityka senioralna EFS+” – projektu do Kontraktu Programowego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027

spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu „Polityka senioralna EFS+” - projektu do Kontraktu Programowego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027

W dniu 31 marca 2023 r. i 4 kwietnia 2023 r. w starostwie Powiatowym w Kraśniku, Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim i Starostwie Powiatowym w Rykach odbyły się kolejne spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu „Polityka senioralna EFS+” – projektu do Kontraktu Programowego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, dla seniorów 65+ z województwa lubelskiego, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji.
Jest to inicjatywa samorządu Województwa Lubelskiego w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, gdyż wspieranie rozwoju usług społeczności lokalnej (skupionych na spersonalizowanych potrzebach odbiorców) realizuje ideę deinsytucjonalizacji usług i stanowi jeden z priorytetów UE.