Aktualności

Informacja dla organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu kraśnickiego

Informacja dla organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu kraśnickiego

            Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 4 września 2023 r. Poz. 5283 zostało zamieszczone ogłoszenie Starosty Kraśnickiego z dnia
1 września 2023 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

            W przypadku pozytywnej reakcji na ogłoszenie Pana Starosty prosimy o terminowe złożenie pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ogłoszeniu wraz z następującymi załącznikami (do pobrania).

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

mgr Katarzyna Wójtowicz

Do pobrania:

  1. Zał. Nr 1: Karta zgłoszenia kandydata;
  2. Zał. Nr 2: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
  3. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego.