Aktualności

Warsztaty pt. „Współpraca się opłaca – wspólnie realizujemy usługi społeczne dla mieszkańców”

Warsztaty pt. „Współpraca się opłaca – wspólnie realizujemy usługi społeczne dla mieszkańców”

W dniu  26 listopada 2021 r.  odbyły się warsztaty pt. „Współpraca się opłaca – wspólnie realizujemy usługi społeczne dla mieszkańców” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

            Wydarzenie adresowane było dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu kraśnickiego. Na warsztatach omówiono potrzebę organizacji takich spotkań w celu wymiany doświadczeń oraz współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kraśnickiego. Prelekcję prowadzili Pani Jadwiga Olszowska-Urban – Pracownia Edukacji
i Motywacji i Pan Łukasz Chlebny – Radca Prawny. Na wydarzeniu nie zabrakło gości reprezentujących samorząd wojewódzki i powiatowy.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, co przyczyni się do organizowania kolejnych spotkań w tematyce ekonomii społecznej.

Foto: Michał Botner