Aktualności

Warsztaty pt. „Współpraca sektora ekonomii społecznej z samorządem lokalnym”

          W dniu  05 grudnia 2023 r.  odbyły się warsztaty pt. „Współpraca sektora ekonomii społecznej z samorządem lokalnym” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku współfinansowane przez powiat kraśnicki.

          Wydarzenie adresowane było dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu kraśnickiego. Na warsztatach omówiono potrzebę organizacji takich spotkań w celu wymiany doświadczeń oraz współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kraśnickiego. Prelekcję prowadzili Pan Tomasz Schimanek – trener, doradca, ekspert działający na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami terytorialnymi i Pan Łukasz Chlebny – Radca Prawny. Na wydarzeniu nie zabrakło gości reprezentujących samorząd wojewódzki i powiatowy.

            Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem, co sprawia, że zorganizowane będą kolejne takie spotkania w tematyce ekonomii społecznej.