Aktualności

Szkolenie dotyczące naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w Kraśniku

Szkolenie dotyczące naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w Kraśniku

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (UMWL) organizuje szkolenie dotyczące ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia w najbliższym czasie naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Celem szkolenia jest  przybliżenie potencjalnym Beneficjentom programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 m.in. zasad aplikowania o środki z ww. programu oraz realizacji projektów obowiązujących w perspektywie finansowej 2021-2027. Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWL, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Agenda szkolenia oraz lista naborów, których szkolenie dotyczy znajdują się w załącznikach.

Szkolenie odbędzie się:

  • 20 kwietnia 2023 r., godz. 9:00 w Kraśniku (adres:  ul. Fabryczna 6, Kraśnik, budynek restauracji „Ludmiła”),
  • skierowane do potencjalnych Beneficjentów z powiatów: kraśnickiego, opolskiego oraz janowskiego.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia na szkolenie odbywają się telefonicznie pod numerami telefonu 81 47 81 443 oraz 81 44 16 771.

Do pobrania :

  1. Agenda szkolenia – dla współorganizatorów
  2. Załącznik nr 1 – Harmonogram ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia w nabliższym czasie naborów wniosków – dla współorganizatorów