OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  informuje, że od  dnia 27 czerwca 2020r. rozpoczyna się kolejna edycja Programu korekcyjno –edukacyjnego dla osób stosujących przemocy w rodzinie. Wsparciem psychologicznym i pedagogicznym objętych zostanie 12 uczestników programu.

Zajęcia odbywają się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, przy ul. Grunwaldzka 6, w każdy czwartek o godz. 15.30.