Aktualności

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 192-599/2021 Zarządu Powiatu w  Kraśniku z dnia 29 października 2021 r.  (w załączeniu) zostaje skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)Roczny program współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Jednocześnie Dyrektor informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) będą mogli wyrazić swoją opinie w formie pisemnej (formularz wyrażenia opinii w załączeniu) do dnia 15 listopada 2021 roku

W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej zostanie to potraktowane jako brak sprzeciwu do projektu rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

            Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionych formularzy na adres e-mail: m.galat@pcpr.krasnik.pl.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kraśniku

Katarzyna Wójtowicz

Załączniki: