Aktualności

Konkurs – „Nagroda Trzeciego Sektora”

Szanowni Państwo,

Informujemy o kontynuacji corocznego wydarzenia pod nazwą: „Lubelskie Forum NGO”. 

Wydarzenie zaplanowane jest w dniach 12-13 października 2023 roku w Lublinie.

W Forum uczestniczą przedstawiciele wszystkich organizacji i środowisk angażujących się w pracę wspierającą działania na rzecz trzeciego sektora.

W ramach wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego Kapituła wyłoni laureatów za działalność w sektorze pozarządowym, a nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali III Sektora.

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2022;
Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2022;
Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2022;
Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i Województwo Lubelskie 2022 (Mały Ambasador);
Kategoria V: Wolontariusz roku 2022.

Konkurs skierowany jest do:

  • członków organizacji pozarządowych,
  • przedstawicieli różnych branż biznesu – działalności gospodarczej zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych,
  • organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego,
  • samorządów wspierających działania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia kandydatów można składać do 22 września 2023 roku w sposób określony w Regulaminie.

Załączniki: