AktualnościPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KART PARKINGOWYCH

WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 roku ustawy z dnia 9 marca 2023 roku (Dz.U. 2023 poz. 852) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji  i konsumentów oraz niektórych innych ustaw  informujemy, że:

 ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r. jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia  5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o  stopniu niepełnosprawności

 KARTA PARKINGOWA, której okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

Powyższa Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie w dniu 20 maja 2023 roku, jednak przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności tj. art. 10, art. 23 oraz art. 24 wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji  w Dzienniku Ustaw tj. dnia 6 sierpnia 2023 roku.