Zarządzenie Dyrektora PCPR w Kraśniku w sprawie obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kraśniku

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Kraśniku w sprawie obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kraśniku