AktualnościWystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA ZORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZENIU 3 DNIOWYCH GRUPOWYCH „WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNO- INTEGRACYJNYCH” DLA 22 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA ZORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZENIU 3 DNIOWYCH GRUPOWYCH „WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNO- INTEGRACYJNYCH” DLA 22 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PS.410.2.17.2019.AK                                                                                  Kraśnik, dnia 08.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA

zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 dniowych grupowych „Warsztatów terapeutyczno- integracyjnych”

 dla 22 uczestników Projektu

 

            Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 dniowych grupowych „Warsztatów terapeutyczno- integracyjnych” dla 22 uczestników projektu pt.“Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim” nr projektu : RPLU.11.01.00-06-0009/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie, ofertę na realizację zadania złożył następujący podmiot:

  1. Gabinet Psychologiczny Agnieszka Piłat, Zajączków 1b, 24-300 Opole Lubelskie

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonej oferty, zespół projektowy dokonał wyboru wykonawcy zadania, którym został Gabinet Psychologiczny Agnieszka Piłat, Zajączków 1b, 24-300 Opole Lubelskie.

Uzasadnienie: Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza pod względem ceny i kryterium wagi punktowej.

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Katarzyna Wójtowicz