ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POŚREDNIKA PRACY W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że poszukuje Pośrednika pracy w celu realizacji zadania pod nazwą „Indywidualne wsparcie pośrednika pracy” dla 12 uczestników projektu „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
mgr inż. Ewa Nowak

W załączeniu materiały do pobrania: