ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że poszukuje lekarza medycyny pracy w celu realizacji zadania pod nazwą „Badania lekarskie przed stażami” dla 2 uczestników projektu „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
(-) mgr inż. Ewa Nowak

W załączeniu materiały do pobrania:

Projekt konkursowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych
w powiecie kraśnickim”