Zaproszenie do składania ofert- Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”

Zaproszenie do składania ofert- Wystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim"

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowych grupowych „Warsztatów terapeutyczno-integracyjnych” w ramach projektu „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Szczegóły na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2774