Zaproszenie dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych) działających na terenie powiatu kraśnickiego

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych) działających na terenie powiatu kraśnickiego

„Nagrody Trzeciego Sektora”

Uprzejmie informuję, że Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego pragnie uhonorować  „Nagrodą Trzeciego Sektora” jednostki samorządów, przedstawicieli biznesu, osoby zaangażowane w prace trzeciego sektora, wolontariuszy i organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego, które w wyjątkowy sposób wpływają na rozwój trzeciego sektora. Nagroda przyznawana będzie w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
  2. Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
  3. Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
  4. Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor
    i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador).
  5. Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.

Wyłonienia Laureatów dokona Kapituła Nagrody powołana przez RDPP WL. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podczas Gali III Sektora w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020). Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zapraszamy-do-zglaszania-kandydatow-do-bdquonagrody-trzeciego-sektorardquo-ogloszonego-przez-rade-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-1317.php 

Tam zamieszczone zostały również następujące dokumenty:

  • Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym „Nagroda Trzeciego Sektora” przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego;
  • Wniosek zgłoszeniowy.

Wnioski zgłoszeniowe kandydatów należy składać do dnia 4 września 2020 r.

W mojej ocenie, na terenie gmin powiatu kraśnickiego działa wiele organizacji pozarządowych, wiele osób i instytucji, których dorobek osobisty i programowy idealnie wpisuje się w założenia przyznawanych nagród. Namawiam gorąco wszystkie podmioty do złożenia wniosków w wybranej dla siebie kategorii. Jest to kolejny dobry moment na atrakcyjną i skuteczną promocję dorobku naszych gmin i powiatu kraśnickiego w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
mgr inż. Ewa Nowak

 

Do pobrania: