AktualnościPowiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wybory prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Wybory prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Weśrodę 4 listopada 2020 r. zgodnie z § 2  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych odbyły się wybory prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku. Prezydium powiatowej rady jest wybierane na okres jednego roku.

Z uwagi na aktualne zalecenia epidemiologiczne wybory prezydium powiatowej rady odbyły się w sposób zdalny (obiegowy). Wybory zostały przeprowadzone przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku – Panią Justynę Mazur. W wyborach wzięło udział trzech członków powiatowej rady, co stanowi większą połowę.

W pierwszym głosowaniu Pani Alicja Morawska uzyskała wynik w postaci trzech głosów i tym samym została ponownie wybrana na przewodnicząca powiatowej rady. Natomiast Pani Iwona Rachoń i Sylwia Ewa Chęć uzyskały po dwa głosy. Konieczne było przeprowadzenie ponownego głosowania. W wyniku ponownego głosowania Pani Sylwia Ewa Chęć uzyskała dwa głosy i została wybrana na wiceprzewodniczącą powiatowej rady. Z wynikiem jednego głosu Pani Iwona Rachoń została wybrana na sekretarza.

Po przeprowadzonych wyborach skład prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pozostał bez zmian i przestawia się w następujący sposób:

  1. Pani Alicja Morawska – przewodnicząca, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku.
  2. Pani Sylwia Ewa Chęć –  wiceprzewodnicząca, Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie.
  3. Pani Iwona Rachoń – sekretarz, Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Kraśniku.

Serdecznie gratulujemy ponownie wybranemu prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz życzmy całej powiatowej radzie owocnej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.