Aktualności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursach

 – „Gmina przyjazna Seniorom”

– „Aktywny Senior”

Celem konkursów jest promowanie wielozakresowych działań na rzecz osób starszych przez gminy województwa lubelskiego oraz promowanie Seniorów aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.

Czas trwania konkursów: 28 czerwca 2022 r.  – 10 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie internetowej:

https://rops.lubelskie.pl/aktualnosci/

Kontakt w sprawie konkursów: (81) 528-76-36, (81) 528-76-32