Program Umacniania Rodziny- SOS Rodzinnie

Program Umacniania Rodziny- SOS Rodzinnie

Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinnie”, to działania o charakterze profilaktycznym, które umożliwiają dziecku bezpieczne dorastanie w jego rodzinie, w sytuacji, gdy rodzina doświadcza trudności życiowych – takich jak kryzysy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, problemy natury zdrowotnej czy ekonomicznej.

Co oferujemy?

  • Zajęcia świetlicowe;
  • Konsultacje psychologiczne;
  • Wsparcie asystenta rodziny;
  • Pomoc edukacyjną;
  • Poradnictwo prawne;
  • Imprezy i wycieczki;
  • Pomoc rzeczową.