AktualnościNiepełnosprawność

POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY

POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (6 miesięcy z możliwością wydłużenia do roku). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Panią Beatą Krzywicką – Nowosad z Lubelskiego Oddziału PFRON:
  • tel.: 81 466 76 00;
  • e-mail: bkrzywicka@pfron.org.pl

Po kontakcie wysyłamy formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

Co ważne: Poszukujemy osób, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły i chciały podjąć zatrudnienie.

Załączniki: