AktualnościWystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że poszukuje pośrednika pracy w celu realizacji zadnia pod nawą „Indywidualne wsparcie pośrednika pracy”

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że poszukuje pośrednika pracy w celu realizacji zadnia pod nawą „Indywidualne wsparcie pośrednika pracy”

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje,  że poszukuje pośrednika pracy w celu realizacji zadnia pod  nawą „Indywidualne wsparcie pośrednika pracy” dla 12 uczestników projektu pt. “Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim” nr projektu : RPLU.11.01.00-06-0009/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku

Pobierz:

  1. Rozeznanie rynku pośrednik pracy
  2. Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy
  3. Załącznik-nr-2-Wykaz-wykonanych-usług-pośrednictwa-pracy
  4. Załącznik-nr-3-Oświadczenie-kontrahenta-projektu