AktualnościOPIEKA WYTCHNIENIOWA

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że dnia 3.12.2020 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2021 Specjalistyczne poradnictwo, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Powiat kraśnicki dnia 31.12.2020r. złożył wniosek do Wojewody Lubelskiego na środki finansowe z Programu, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych Program ma na celu podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Wszystkie informacje związane z realizacją Programu będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej.