AktualnościOPIEKA WYTCHNIENIOWA

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje,  że powiat kraśnicki przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020Moduł III,  współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 1. Idea programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w następujących formach  opieki wytchnieniowej:

 • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
 • specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
 • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
 • wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
 • wsparcia w zakresie nauki dietetyki.
 1. Sposób realizacji

W roku 2020 wsparciem objętych zostanie 20 osób, członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ( 10 osób);
 • osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności (10 osób).

Dla świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie:

 • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
 • specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
 • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
 • wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
 • wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

 ustala się ogółem limit 40 godzin wsparcia dla jednego członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/ osobą niepełnosprawną.

Forma usługi oraz liczba godzin wsparcia zostanie przyznana na podstawie oceny  indywidualnych potrzeb zgłaszanych we wniosku przez członków rodziny/ opiekunów.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Modułu III odbywać się będzie                           w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

 • Informacje ogólne

Kompletne karty zgłoszeń wraz z załącznikami należy składać do dnia 1 września 2020r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 6.              

Informacje na temat Programu udzielane są  pod nr telefonu 81 825 58 80, wew. 23

 

Dokumenty do pobrania: