Ogłoszenie – nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej do udziału w pracach komisji

Ogłoszenie – nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej do udziału w pracach komisji

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2021-2022, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku uprzejmie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających
w obszarze pomocy społecznej do udziału w pracach komisji ds. oceny oferty na realizację poniższego zadania:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej na wspieranie zadania publicznego należącego do Powiatu Kraśnickiego w zakresie prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Prosimy osoby reprezentujące organizacje o przesłanie zgłoszeń (danych teleadresowych organizacji, danych osobowych zainteresowanego (imię i nazwisko wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji w organizacji) na adres pcpr@pcpr.krasnik.pl do dnia 07.12.2020r.
do godziny 15.30.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kraśniku

Ewa Nowak