Aktualności

Nagroda Trzeciego Sektora

Nagroda Trzeciego Sektora

Informujemy o kontynuacji corocznego wydarzenia, w tym roku pod nazwą: „Lubelskie Forum NGO”. Wydarzenie planowane jest w dniach 26-27 września 2022 roku w Lublinie. W Forum uczestniczą przedstawiciele wszystkich organizacji i środowisk angażujących się w pracę wspierającą działania na rzecz trzeciego sektora. W ramach wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”.

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2021;

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2021;

Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2021;

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2021 (Mały Ambasador);

Kategoria V: Wolontariusz roku 2021.

Konkurs skierowany jest do:

  • członków organizacji pozarządowych,
  • przedstawicieli różnych branż biznesu – działalności gospodarczej zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych,
  • organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego,
  • samorządów wspierających działania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia kandydatów można składać do 17 sierpnia 2022 roku w sposób określony w Regulaminie.

Szczegóły są dostępne na stronie: https://promocja.lubelskie.pl/aktualnosci/nagroda-trzeciego-sektora/