Aktualności

Konsultacje społeczne „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025” oraz „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”

Konsultacje społeczne „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025” oraz „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 163-503/2021 Zarządu Powiatu w  Kraśniku z dnia 7 kwietnia 2021 r. (w załączeniu) zostają skierowane do konsultacji społecznych „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025” oraz „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”.

            Jednocześnie informuje się, że w związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie naszego kraju przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) będą mogli wyrazić swoje opinie w formie pisemnej (formularz wyrażenia opinii w załączeniu) do dnia 21 kwietnia 2021 roku

W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej zostanie to potraktowane jako brak sprzeciwu, co do treści programów.

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionych formularzy na adres e-mail pcpr@pcpr.krasnik.pl.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kraśniku

Katarzyna Wójtowicz

Załączniki :

  1. Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku.
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz uwag i wniosków.
  3. Projekt „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025”.
  4. Projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”.