Informacja o wyborze wykonawcy zadania „Indywidualne wsparcie psychologiczne”

Informacja o wyborze wykonawcy zadania "Indywidualne wsparcie psychologiczne"

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku o udzielenie zamówienia na realizację usługi Psychologa w ramach Indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu konkursowego „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie, wypłynęły oferty od następujących oferentów:

  1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr, os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  2. Pani Małgorzata Gałus, ul. Metalowców 8/3, 23-204 Kraśnik
  3. Szkolenia i Doradztwo Marek Troc, Kazimierzowska 10/3 17-100 Bielsk Podlaski
  4. Centrum Zmiany MUZA Sara Giorgi, ul. Bajki 40/27, 83-010 Rotmanka,
  5. OPTIMAL SELECT Jolanta Stec-Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. C.K. Norwida 1.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, zespół projektowy dokonał wyboru wykonawcy , którym została:

  1. Pani Małgorzata Gałus, ul. Metalowców 8/3, 23-204 Kraśnik

Uzasadnienie: Oferent złożył najniższą cenę.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Ewa Nowak