Moduł III – wydłużenie terminu składania wniosków

Moduł III - wydłużenie terminu składania wniosków

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”– Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin na składanie wniosków i realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie do dnia 15 października 2020roku.