Bariery w komunikowaniu

To ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się
i/lub przekazywanie informacji


POBIERZ:


O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne
(w tym dzieci i młodzież):


Dofinansowanie nie przysługuje:


Wysokość dofinansowania:

a) zestawu komputerowego z monitorem i oprogramowaniem w klasie standard – do wysokości 2.000zł
b) radiomagnetofonu w klasie standard - do wysokości 300zł
c) dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków:

 

Zakres dofinansowania.

a) dla osób z uszkodzeniem narządu słuchu (głuchoniemych, głuchych i niemych)

b) dla osób z uszkodzeniem narządu mowy

c) dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia  narządu wzroku

d) dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

e) dzieci i młodzież ucząca się - z indywidualnym tokiem nauczani

strona główna » « powrót